ภาคตะวันออก

5

ภาคตะวันออก เป็นภูมิภาคย่อยทางตะวันออกของประเทศไทย เดิมถือเป็นส่วนหนึ่งของภาคกลาง อยู่ติดชายฝั่งอ่าวไทยด้านตะวันออก นับเป็นอีกภูมิภาคหนึ่งที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ เนื่องจากเป็นแหล่งอุตสาหกรรม ผลไม้ และอัญมณีของประเทศ
อาณาเขตติดต่อ

พื้นที่ของภาคตะวันออกมีขอบเขตจรดภูมิภาคต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จรดภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันออก จรดราชอาณาจักรกัมพูชา
ทิศใต้ จรดอ่าวไทย
ทิศตะวันตก จรดอ่าวไทย

การแบ่งพื้นที่

การแบ่งภูมิภาคตามราชบัณฑิตยสถาน แบ่งภาคตะวันออกประกอบไปด้วย 7 จังหวัดอย่างเป็นทางการ [1]

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดระยอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว

การจัดแบ่งภูมิภาคตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แบ่งภาคตะวันออกประกอบด้วย 9 จังหวัด[1] ได้แก่

จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดตราด
จังหวัดระยอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดนครนายก
จังหวัดสมุทรปราการ

สถิติประชากรของจังหวัดในภาคตะวันออก ตามการแบ่งเขตปกครองของราชบัณฑิตยสถาน

รายชื่อจังหวัดซึ่งมีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย
อันดับ จังหวัด จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2556)[2] จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2555) [3] จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2554) [4] จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2553) [5]
1 ชลบุรี 1,390,354 1,364,002 1,338,656 1,316,293
2 ฉะเชิงเทรา 690,226 685,721 679,370 673,933
3 ระยอง 661,220 649,275 637,736 626,402
4 สระแก้ว 550,937 548,342 545,596 544,100
5 จันทบุรี 524,260 521,812 516,855 514,616
6 ปราจีนบุรี 476,167 473,770 469,652 466,572
7 ตราด 224,010 222,855 222,013 220,921
— รวม 4,517,174 4,465,777 4,409,878 4,362,837
ลักษณะภูมิประเทศ

ภาคตะวันออกมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ย ๆ มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มีทิวเขาจันทบุรีอยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำตราด แม่น้ำบางปะกสาวงอากาศหนาว
อ้างอิง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s