ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

map_north

0

บุคคลสำคัญในภาคอีสาน

กรมหลวงประจักรศิลปาคม นักรบปราบฮ่อของไทย ผู้ปกครองมณฑลอุดรธานี
พระยาภักดีชุมพล (แล) เจ้าเมืองชัยภูมิคนแรก (ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน)
พระยาชัยสุนทร (โสมพะมิต)เจ้าโสมพะมิตร เจ้าเมืองกาฬสินธุ์คนแรก
ท้าวสุรนารีวีรสตรีไทย ช่วยกอบกู้อิสรภาพให้เมืองนครราชสีมา
นางสาวบุญเหลือ ผู้ร่วมกอบกู้เมืองนครราชสีมาร่วมกับท้าวสุรนารี จากกองทัพเจ้าอนุวงศ์ ณ ทุ่งสัมฤทธิ์
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
พระราชสังวรญาณ (พุธ ฐานิโย)
พระเทพวิทยาคม (คูณ ปริสุทฺโธ)
พระธรรมวิสุทธิมงคล (บัว ญาณสมฺปนฺโน)
พระยายมราชเจ้าเมืองนครราชสีมาคนแรก ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระอนุรักษ์เทเวศร์ กรมพระราชวังบวรสถานภิมุข
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
เจ้าพระยานครราชสีมา (ทองอิน)เจ้าเมืองนครราชสีมาสมัยสงครามปราบกบฏเวียงจันทน์และ อานามสยามยุทธ
เจ้าพระยามหิศราธิบดี (ทองคำ) สามีท่านท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม)
พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง (ปุม) เจ้าเมืองสุรินทร์ท่านแรก

จังหวัดในภาคอีสาน

ภาคอีสานมีทั้งหมด 20 จังหวัด ตามราชบัณฑิตยสถาน และตามคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ[1]

จังหวัดกาฬสินธุ์

จังหวัดขอนแก่น

จังหวัดชัยภูมิ

จังหวัดนครพนม

จังหวัดนครราชสีมา

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบุรีรัมย์

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมุกดาหาร

จังหวัดยโสธร

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดเลย

จังหวัดศรีสะเกษ

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดหนองคาย

จังหวัดหนองบัวลำภู

จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุบลราชธานี

สถิติประชากร
อันดับ จังหวัด จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2556)[2] จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2555) [3] ! จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2554) [4] จำนวน (คน)
(31 ธันวาคม 2553) [5]
1 นครราชสีมา 2,610,164 2,605,014 2,585,325 2,582,089
2 อุบลราชธานี 1,836,523 1,826,920 1,816,057 1,813,088
3 ขอนแก่น 1,781,655 1,774,816 1,766,066 1,767,601
4 บุรีรัมย์ 1,573,438 1,566,740 1,559,085 1,553,765
5 อุดรธานี 1,563,964 1,557,298 1,548,107 1,544,786
6 ศรีสะเกษ 1,462,028 1,458,370 1,452,203 1,452,471
7 สุรินทร์ 1,388,194 1,386,277 1,380,399 1,381,761
8 ร้อยเอ็ด 1,308,958 1,308,570 1,305,058 1,309,708
9 ชัยภูมิ 1,135,723 1,133,034 1,127,423 1,127,423
10 สกลนคร 1,134,322 1,129,174 1,123,351 1,122,905
11 กาฬสินธุ์ 984,030 985,084 981,655 982,578
12 มหาสารคาม 955,644 945,149 939,736 940,911
13 นครพนม 710,860 708,350 704,768 703,392
14 เลย 632,205 629,787 624,920 624,066
15 ยโสธร 540,383 540,267 538,853 539,257
16 หนองคาย 514,943 512,439 509,870 509,395
17 หนองบัวลำภู 507,137 505,071 502,551 502,868
18 บึงกาฬ 416,236 412,613 407,634 403,542
19 อำนาจเจริญ 374,698 373,494 372,241 372,137
20 มุกดาหาร 344,302 342,868 340,581 339,575
— รวม 21,775,407 21,701,335 21,585,883 21,573,318
เมืองใหญ่ของอีสานเรียงตามประชากร

เทศบาลนครนครราชสีมา ประชากร 162,799 คน
เทศบาลนครอุดรธานี ประชากร 137,948 คน
เทศบาลนครขอนแก่น ประชากร 113,754 คน
เทศบาลนครอุบลราชธานี ประชากร 105,081 คน
เทศบาลนครสกลนคร ประชากร 53,877 คน
เทศบาลเมืองมหาสารคาม ประชากร 46,523 คน
เทศบาลเมืองหนองคาย ประชากร 46,180 คน
เทศบาลเมืองสุรินทร์ ประชากร 43,008 คน
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ประชากร 41,680 คน
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ประชากร 37,646 คน
เทศบาลเมืองชัยภูมิ ประชากร 37,477 คน
เทศบาลเมืองปากช่อง ประชากร 36,871 คน
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ประชากร 34,660 คน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประชากร 34,486 คน
เทศบาลเมืองชุมแพ ประชากร 32,300 คน
เทศบาลเมืองบ้านไผ่ ประชากร 30,684 คน
เทศบาลเมืองวารินชำราบ ประชากร 30,360 คน
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประชากร 28,308 คน
เทศบาลเมืองนครพนม ประชากร 28,205 คน
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ ประชากร 25,987 คน
เทศบาลเมืองหนองสำโรง ประชากร 24,977 คน
เทศบาลเมืองเลย ประชากร 22,531 คน
เทศบาลเมืองยโสธร ประชากร 21,039 คน
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู ประชากร 20,923 คน
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ประชากร 20,175 คน
เทศบาลเมืองเดชอุดม ประชากร 14,386 คน
เทศบาลเมืองเมืองพล ประชากร 12,083 คน
เทศบาลเมืองกระนวน ประชากร 11,031 คน
เทศบาลเมืองบัวขาว ประชากร 11,803 คน
เทศบาลเมืองท่าบ่อ ประชากร 18,503 คน
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ ประชากร 10,073 คน
เทศบาลเมืองบ้านดุง ประชากร 16,003 คน
เทศบาลเมืองสีคิ้ว ประชากร 18,390 คน
เทศบาลเมืองนางรอง ประชากร 21,274 คน
เทศบาลเมืองชุมเห็ด ประชากร 20,193 คน
เทศบาลเมืองวังสะพุง ประชากร 12,374 คน

แม่แบบ • พูดคุย • แก้ไข
แม่แบบ • พูดคุย • แก้ไข

เมืองใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน
เมืองใหญ่ของอีสานเรียงตามประชากร[ต้องการอ้างอิง]
ที่ เมือง จังหวัด ประชากร ที่ เมือง จังหวัด ประชากร
นครราชสีมา
นครราชสีมา

อุดรธานี
อุดรธานี
1 นครราชสีมา นครราชสีมา 162,799 11 ชัยภูมิ ชัยภูมิ 37,477 ขอนแก่น
ขอนแก่น

อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2 อุดรธานี อุดรธานี 137,948 12 ปากช่อง นครราชสีมา 36,871
3 ขอนแก่น ขอนแก่น 113,754 13 ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 34,660
4 อุบลราชธานี อุบลราชธานี 105,081 14 มุกดาหาร มุกดาหาร 34,486
5 สกลนคร สกลนคร 53,877 15 ชุมแพ ขอนแก่น 32,300
6 มหาสารคาม มหาสารคาม 46,523 16 บ้านไผ่ ขอนแก่น 30,684
7 หนองคาย หนองคาย 46,180 17 วารินชำราบ อุบลราชธานี 30,360
8 ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 41,680 18 บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 28,308
9 สุรินทร์ สุรินทร์ 40,351 19 นครพนม นครพนม 28,205
10 กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 37,646 20 อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ 25,987
ท่าอากาศยานพาณิชย์

เรียงตามจำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่เข้าใช้บริการ

ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี
ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี
ท่าอากาศยานขอนแก่น
ท่าอากาศยานสกลนคร
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์
ท่าอากาศยานนครพนม
ท่าอากาศยานเลย
ท่าอากาศยานร้อยเอ็ด
ท่าอากาศยานนครราชสีมา
ท่าอากาศยานสุรินทร์ภักดี

อุทยานแห่งชาติ

อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ
อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อุทยานแห่งชาติตาดโดน
อุทยานแห่งชาติตาพระยา
อุทยานแห่งชาติไทรทอง
อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม
อุทยานแห่งชาติน้ำพอง
อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม
อุทยานแห่งชาติผาแต้ม
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง
อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ
อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย
อุทยานแห่งชาติภูเรือ
อุทยานแห่งชาติภูแลนคา
อุทยานแห่งชาติภูเวียง
อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน
อุทยานแห่งชาติภูผายล
อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก
อุทยานแห่งชาติภูพาน
อุทยานแห่งชาติภูลังกา
อุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว
อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย
อุทยานแห่งชาติมุกดาหาร

อุทยานประวัติศาสตร์

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมภ์
อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย จังหวัดนครราชสีมา
อุทยานประวัติศาสตร์กลุ่มปราสาทตาเมือนและปราสาทศีขรภูมิ จังหวัดศีรษะเกษ
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานี

มรดกโลกในภาคอีสาน

ป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ อำเภอวังน้ำเขียว และ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดูนลำพัน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูเขียว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาผึ้ง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูวัว
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยศาลา
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยทับทัน-ห้วยสำราญ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าตาเบาะ-ห้วยใหญ่
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูซำผักหนาม
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน

อาหาร

ปลาร้าหลน นำปลาร้าที่เป็นตัวใหญ่พอประมาณนำไปทอดในกระทะให้สุก นิยมกินกับข้าวเหนียว เครื่องเคียงมี พริกสด โหระพา กระเทียม
ข้าวจี่ จะนำข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว ปั้นเป็นก้อนโรยเกลือเสียบไม้ นำไปย่างไฟ แล้วทาทับด้วยไข่
ปลาร้าบอง นำปลาร้าเป็นตัวมาสับให้ละเอียดพร้อมกับใส่เครื่องปรุง เช่น ตะไคร้ พริก หอม กระเทียม ใบมะกรูด
ลาบ
ไข่มดแดง
แกงอ่อม
แกงเห็ด
ก้อย
แกงผักหวานไข่มดแดง
หม่ำเนื้อ
ข้าวเหนียวไก่ย่าง
ส้มตำ
เลือดแปลง
หมก เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่ใช้ใบตองห่อนิยม ใช้กับเนื้อปลา ไก่ แมลง กบ เขียด ผัก และหน่อไม้ หมกหรือห่อหมกของภาคอีสานจะไม่ใส่กะทิ

ภาคอีสาน หรือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นเขตหรือภาคหนึ่งทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร มีแม่น้ำโขงกั้นเขตทางตอนเหนือและตะวันออกของภาค ทางด้านใต้จรดชายแดนกัมพูชา ทางตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นแยกจากภาคเหนือและภาคกลาง

ภาคอีสานยังมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย ประมาณ 168,854 ตารางกิโลเมตร หรือมีเนื้อที่ร้อยละ 33.17 เทียบได้กับหนี่งในสามของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยได้จัดว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เทือกเขาที่สูงที่สุดในภาคอีสานคือ ยอดภูหลวง ภูพานและภูกระดึงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของชาวอีสานในหลายจังหวัดด้วยกัน เช่น แม่น้ำชี ลำตะคอง แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย แม่น้ำพรม แม่น้ำมูล แม่น้ำสงคราม

ภาษาหลักของภาคนี้ คือ ภาษาอีสานซึ่งเป็นภาษาลาวสำเนียงหนึ่ง ส่วนภาษาไทยกลางนิยมใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีภาษาเขมรที่ใช้กันมากในบริเวณอีสานใต้ นอกจากนี้ มีภาษาถิ่นอื่น ๆ อีกมาก เช่น ภาษาผู้ไท ภาษาโส้ ภาษาไทยโคราช เป็นต้น ภาคอีสานยังมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เช่น อาหาร ภาษา ดนตรีหมอลำ และศิลปะการฟ้อนรำที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ เป็นต้น

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s