การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์สากล

สมัยก่อนประวัติศาสตร์

เป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่มีการประดิษฐ์อักษร

เครื่องมือที่ใช้ โครงกระดูก ซากพืช ภาพวาดตามฝาผนัง

สมัยประวัติศาสตร์

เริ่มมีการประดิษฐ์อักษรขึ้น

เริ่มจากพวกสุเมเรียน อยู่อาศัยแถบลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูแฟรทิสหรือ

ดินแดนเมโสโปเตเมีย(ปัจจุบันประเทศอิรัก)

1.สมัยก่อนประวัติศาสตร์

1.1ยุคหินเก่า

มนุษย์ดำรงชีวิตด้วยการเก็บผลไม้ล่าสัตว์ อยู่ในถ้ำเครื่องมือเครื่องใช้ใช้หินกะเทาะ

1.2ยุคหินกลาง

เริ่มเมื่อยุคน้ำแข็ง ป่าไม้เริ่มอุดมสมบูรณ์ มนุษย์เริ่มออกจากถ้ำมาสร้างที่พักนอกถ้ำ มีการทำขวานหิน ธนู ในการล่าสัตว์เริ่มมีการเลี้ยงสัตว์และทำการเกษตร

1.3ยุคหินใหม่

รู้จักผลิตอาหารไว้บริโภคแทนการหาจากธรรมชาติ มีการเพาะปลูก ตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่ม มีการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้ประณีต “ยุคหินขัด”

2.สมัยประวัติศาสตร์

2.1ประวัติศาสตร์โบราณ

เริ่มตั้งแต่ชาวสุเมเรียนประดิษฐ์อักษรลิ่มหรืออักษรคูนิฟอร์ม

สิ้นสุดเมื่อจักรวรรดิโรมันตะวันตกล่มสลาย

อารยธรรมเมโสโปเตเมีย

-เป็นดินแดนที่อยู่ลุ่มแม่น้ำไทกริสและยูเฟรทิส

-ประดิษฐ์อักษรคูนิฟอร์ม

-การสร้างซิกกูแรตใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา

-รู้จักขุดคลองระบายน้ำ

-พวกอะมอไรต์ได้ตั้งจักรวรรดิบาบิโลนเนียนและจัดทำประมวลกฎหมาย

“ประมวลกฎหมายฮัมมูราบี” บทลงโทษแบบรุนแรง

อารยธรรมอียิปต์

-มีความเก่าแก่เทียบเท่าได้กับอารยธรรมเมโสโปเตเมีย

-อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำไนล์ของอียิปต์

-การประดิษฐ์ตัวอักษรภาพ “ไฮโรกลิฟิก”

-พีระมิดเพื่อใช่เก็บพระศพของฟาโรห์>>>มัมมี่

-รู้จักการชลประทาน การขุดคลองส่งน้ำ การทำปฏิทิน

อารยธรรมกรีก

-มีความเจริญรุ่งเรื่องในบริเวณคาบสมุทรบอลข่านทางตอนเหนือของทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

-ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช “ยุคเฮเลนิสติก” สามารถขยายอาณาเขตไปถึงเอเชียไมเนอร์

เปอร์เซีย อียิปต์ จนถึงอินเดีย

-หลังสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชกรีกก็แตกแยกออกเป็นอาณาจักรต่างๆและตกอยู่ใต้

การยึดครองของโรมัน

-ชาวกรีกนิยมปั้นรูปคนที่แสดงความรู้สึกและเคลื่อนไหว

-วรรณกรรมคือ มหากาพย์อีเลียดและอริสโตเติล

อารยธรรมโรมัน

-ชาวโรมันเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในคาบสมุทรอิตาลี

-โรมันได้รับอิธิพลจากอารยธรรมกรีก

-การจัดทำกฎหมายสิบสองโต๊ะ

-ด้านการปกครองใช้รูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐและแบบมีจักรพรรดิหรือซีซาร์

-ศาสนานับถือศาสนาคริสต์

2.2ประวัติศาสตร์สมัยกลาง

-เริ่มตั้งแต่การล่มสลายของจักรวรรดิโรมันตะวันตกจนกระทั่งพวกเติร์กโจมตีกรุงคอนสแตนติโนเปิล

เมืองหลวงของจักรวรรดิไบแซนไทน์

-ประวัติศาสตร์สมัยกลางสิ้นสุดเมื่อคริสโตเฟอร์ โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ

-ยุคมืด(ศาสนา)

-การทำสงครามครูเสดเพื่อแย่งชิงกรุงเยรูซาเล็ม

2.3ประวัติศาสตร์สมัยใหม่

-เริ่มต้นในช่วงเวลาที่การฟื้นฟูศิลปะวิทยาการ

-สิ้นสุดในสงครามโลกครั้งที่2

-เริ่มขึ้นครั้งแรกในดินแดนอิตาลี

-การประดิษฐ์แท่นพิมพ์ของโยฮันน์ กูเตนเบิร์ก

-การปฏิรูปศาสนาของนิกายโปรเตสแตนต์และการจัดตั้งนิกายลูเทอร์ โดยมาตินลูเทอร์

-การใช้เหตุผล ค้นคว้าทดลอง เช่น เซอร์ไอแซค นิวตัน

-นักปรัชญา เช่น จอห์น ล็อก, ฌอง ชาคส์ รุสโซ, มองเตสกิเออ, วอลแตร์

-เกิดการปฏิวัติอเมริกัน

-การปฏิวัติฝรั่งเศส

-การปฏิวัติอุตสาหกรรม

-เกิดลัทธิจักรวรรดินิยม

-เกิดสงครามโลก

การเปรียบเทียบเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์สากลและไทย

คริสต์ศตวรรษที่13-14

-มาร์โค โปโล เดินทางมาจีน

-พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงขึ้นครองกรุงสุโขทัย

-พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทย

-เริ่มเข้าสู่สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

คริสต์ศตวรรษที่15-16

-เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่1

-คริสโตเฟอร์ โคลัมบัสค้นพบทวีปอเมริกาเหนือ

-โยฮนน์ กูเตนเบิร์กพิมพ์คัมภีร์ไบเบิลเป็นฉบับแรก

-สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงทำสงครามยุทธหัตถี

คริสต์ศตวรรษที่17-18

-เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม

-เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2

-เกิดสงครามการปฏิวัติชาวอเมริกัน

-ออกญาโกษาธิบดี(ปาน) เจริญสัมพันธไมตรีกับฝรั่งเศส

คริสต์ศตวรรษที่19-20

-อังกฤษเข้าปกครองอินเดีย

-ไทยเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงให้แก่ฝรั่งเศส

-เกิดสงครามโลกครั้งที่1

-ไทยทำสนธิสัญญาเบาว์ริงกับอังกฤษ

คริสต์ศตวรรษที่21

-เกิดสงครามอัฟกานิสถาน

-สมัยรัฐบาลสุรยุทธ์ จุลานนท์

-ประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซ็น ถูกโค่นอำนาจ

-สมัยรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s